10ти Клас


Релационни бази данни

Релационна база данни е тип база данни, която съхранява множество данни във вид на релации, съставени от записи и атрибути (полета) и възприемани от потребителите като таблици.

example of table in relational database
Таблиците
имат  колони (полета)  и редове. Редовете имат еднаква структура. Те представляват записите в базата данни, състоят се от множество клетки, в които се записват стойностите.

Полетата имат име и тип. Типовете мога да бъдат числов, символен, дата и тн.

Примерната таблица преставлява база данни от студенти. За всеки студент имаме атрибутите  ID, First Name, Last Name, Class. Полето ID е от числов тип всички останали от символен.

Първичен ключ: една или повече колони, еднозначно определящи един запис. Първичен ключ състоящ се от повече от една колони се нарича композитен ключ. Колоната – първичен ключ има уникална стойност.

Външен ключ: представлява референция към първичен ключ. Релациите между таблиците се осъществяват посредством външни ключове.

Релациите между тези таблици мога да бъдат три типа:

Едно към едно : Релация между две таблици от този тип означава, че един първичен ключ от едната таблица може да се свързва, най-много, с 1 запис от другата таблица.

Едно към много: Един първичен ключ от една таблица може да се свързва с множество записи от другата таблица.
Пример: Една майка може да има няколко деца, но едно дете може да има само една майка.

Много към много: Всеки един запис от двете таблица може да се свързва с множество записи от другата таблица.
Пример: Релацията студент – професор. Един студент може да има повече от един професор, един професор има множество студенти. Подобна релация се реализира с помощта на допълнителна (помощна таблица).


Релационна схема (Relational schema)

Релационна схема наричаме съвкупността от дефинициите на всички таблици и връзки между тях.Не съдържа данни (записи). Състои се от: -схемата на всички таблици -връзките между таблиците -всички останали обекти (пример ограничения на полетата.)

Нормализация на релационни бази данни

В разгледания пример се срещат редица проблеми.

Повторение на данни, липса на първичен ключ, а стойностти те в колоната “Цена”

са направо абсурдни.

През 1970 създателя на релационния модел, Едгар Код, въвежда концепцията за нормализация.

Нормализацията на бази данни представлява процес, при който се променя структурата и данните на базата с цел да се избегнат повторения на данни, да се създаде коректен модел и да се избегнат евентуални недостатъци при обновяване на базата. Същестествуват 7 типа нормализация.

Нормализация от 1ви тип (първа нормална форма)

въведена е 1970г. от Едгар Код

За да отговаря една таблица на нормализацията от първи тип е необходимо да бъдат спазени следните правила (принципи):

 • информацията е подредена в таблици
 • всички клетки в таблицата са неделими стойности (atomic values)
 • няма повторение на стойности в единична колона
 • всяка таблица има първичен ключ

Нормализация от 2ри тип (втора нормална форма)

въведена е 1971г. от Едгар Код

Необходимо и достатъчно условие една таблица да бъде във втора нормална форма е:

 • да отговаря на условията за първа нормална форма
 • да няма колона зависима от части от първичния ключ

Нормализация от 3ти тип (трета нормална форма)

въведена е 1971г. от Едгар Код

Необходимо и достатъчно условие една таблица да бъде във трета нормална форма е:

 • да отговаря на условията за втора нормална форма
 • всяка колона е зависима единствено и само от първичния ключ

Нормализация от 4ти тип (четвърта нормална форма)

въведена е 1977г. от Ronald Fagin

Необходимо и достатъчно условие една таблица да бъде в четвърта нормална форма е:

 • да отговаря на условията за трета нормална форма
 • има най-много една колона с възможност за повече от една стойност (multi-valued attribute)

Транзакции

Транзакции наричаме поредица от операции в базата данни които се изпълняват като едно цяло.
Transaction lifecycle
На изображенито е показано как протича една транзакция. Характерна особенност е, че началното и крайното състояние на транзакциията са устойчиви. В случай на fail поради някаква причина се връщаме в началното състояние (Rollback).

Една транзакция има четири ключови свойства:
Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. От там идва и понятието
ACID Transactions.

Atomicity –  “Всичко или нищо” или всички инструкции в транзакцията се изпълняват или не се изпълнява нито една.

Consistency – Базата данни остава цялостна с логически коректна информация.

Isolation – Различните транзакции са изолирани една от друга в зависимост от нивото на изолация. Ако две транзакции се опитват да правят промени по една и съща таблица то първо ще мине едната после другата.

Durability – Ако една транзакция е потвърдена (commit-ната) то тя не може да бъде загубена.


Инструкци за инсталиране на виртуален сървър:

за Windows

Сваляте от официалния сайт, всичко е автоматизирано (next, next, next …)

Относно Skype. Има конфликт с портовете, но решението е лесно.

За последната версия на скайп:

Tools -> Options -> Advanced -> Connection и тук махате отметката от “Use port 80 and 443 as alternatives …”

и сте готови.


за Linux

Подробни инструкции и линк за сваляне има тук

преразказ на български на материала от линка:

Като цяло трябва да свалите XAMPP

Да стартирате Linux shell и да се логнете като администратори:

su

да разрхивирате файловете в /opt така:

tar xvfz xampp-linux-1.8.1.tar.gz -C /opt

Важно е да НЕ изплозвате никакви Windows-ски приложения за разархивиране.

След това сървъра се стартира с:

/opt/lampp/lampp start

Отваряте браузър и пишете в URL :

http://localhost

И от там избирате phpMyAdmin

Advertisements

One comment on “10ти Клас

 1. Pingback: Материали и инфо за контролното | InfoTechTues

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s