Домашни – 8ми клас 2014г.


 

Срок за предаване на домашни – 30 Април, 20:00.anonymous
Домашните да бъдат изпратени на e-mail: infotechtues@gmail.com
Темата на писмото или файлът да бъдат озаглавени в следния формат:
“[Клас] – [Номер] – Видове софтуерни Лицензи”

Постарайте се да спазите изискванията.
Анонимните писма и домашни се проверяват и оценяват от Anonymous и резултата не е ясен.

Advertisements