Професия Програмист


С нарастващата популярност на професиите свързани с информационните технологии, много хора проявяват интерес, но у тях възникват въпроси. „Какви качества трябва да притежава един програмист? Професията ми е интересна, но дали ще мога да се справя?“ За да бъдеш успешен програмист не трябва да можеш да умножаваш пет цифрени числа на ум (да със сигурност няма да пречи, но не е задължително : ) ).Programming is popular

Истината е, че професията програмист не е еднозначно определена. Както в много други професии така и програмирането има различни аспекти, в които човек може да се специализира, за всеки от които са важни различни умения и качества, но едно ги обединява и това е нуждата от постоянство в трупането, както на теоретични, така и практически знания.

Continue reading

Advertisements