Инфо за курса по информатика

Съощение за 8ми клас

Следващата седмица започват контролните.Решавайте задачки и вижте материалите, за да няма изненадани.(за повече инфо виж илюстрацията)
В следващите седмици ще довършим материала и ще започнем проекти за web и се очакват гости в часовете.

Изненадан ученик от ТУЕС

Изненадан ученик от ТУЕС ————–>
Advertisements