Материали и информация за контролното
Формат на контролното:

Задача 1: Практическа задача за web приложение свободен текст, от който ще трябва да извлечете информация и да създадете базата данни, необходима за реализацията му.

Задача 2: Нормализиция. от 2 до 3 таблици с некоректна структура която трябва да се нормализира.

Задача 3: Дефиниции. от 2 до 10 въпроса по теорията.

Материали за отсъствалите:
Релационни Бази данни
Нормализация
Транзакции

Advertisements