Поправително контрлоно


Обявени са 3 дати за поправка на контрoлното по Релационни бази данни. Моля спазвайте следния формат за записване:”Клас”, “Номер”, “Име”, “Фамилия”, записи с различен от този формат ще се считат за невалидни.

Пример за валиден запис: 10В, N8, Димитър Велев. Анкетата ще е отворена до 27 Декември, линк за записване, след което ще проведем нова анкета за консултацията.

Поздрави и успех!

Advertisements